Propisi i pravilnici

Važeći propisi Srbije

Važeći propisi Crne Gore

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o radu

Važeći propisi Republike Srpske

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o radu

Izbegnite visoke kazne aplikacijom Karnet
Zakonom o evidencijama u oblasti rada predviđena je novčana kazna u rasponu od 500.000 do 1.000.000 dinara za poslodavca ako ne vodi uopšte evidencije ili ako ih ne vodi na predviđen način. Isto važi za situaciju kada poslodavac ne čuva trajno evidencije koje je zakonom dužan da čuva.