Prednosti

Sistem baziran na Cloud tehnologiji

Omogućuje da Vam izveštaji i podaci budu dostupni u svako vreme, sa svakog mesta.

Pristup sa bilo kog uredjaja

Podacima i izveštajima je moguće pristupiti sa bilo kog računara,tableta,ili telefona putem web browsera.

Štedi vreme i novac

U svakom trenutku znate gde se nalaze vaši zaposleni,koliko vremena provode na pauzama, koliko kasne i slično, što vam pomaže da na pravi način izmerite njihov učinak.

Tehnička podrška

Naša tehnička podrška Vam je na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice, konsultacije. Uloga tehničke
podrške je pružanje neophodne pomoći ukoliko ste naišli na neki problem u toku korišćenja Karnet programa.

Osoba koja je zadužena za vođenje karneta je poslovođa, voditelj uz kontrolu koju vrši rukovodilac na gradilištu, ili predpostavljeni u finansijskom sektoru. (firma određuje)

Suštinske prednosti elektronskog vođenja evidencije radnih sati je u tome da postoji brz i lak pregled svih trenutno aktivnih i neaktivnih radnika na gradilištu i radnim jedinicama, kao i mogućnost praćenja promene lokacije radnika sa jednog na drugo gradilište i radnu jedinicu.

Elektronski karnet ima sve funkcionlanosti kao pisana radna knjižica, dnevnik rada uz veliki broj dodatnih funkcionalnost

 •  Neke od prednosti popunjavanja karneta elektronskim putem su:
 •  
 • Lakša evidencija prozivke osoba koje se nalaze na gradilištu, tj terenu.
 • Lakša evidencija osoba koje su na spisku da li su aktivne ili ne tog dana, kao i beleženje promena u realnom vremenu
 • Upisivanje i potvrđivanje radnih sati odjednom za sve osobe ili pojedinačno
 • U jednoj tabeli prikaz celog meseca i svih aktivnih/neaktivnih radnika na tom karnetu
 • Brzi pregled istorije osoba po mesecima i njihov angažman
 • Ukupna suma radnih sati svake osobe na mesečnom nivou za određeni karnet
 • Pregled manjka ili prekovremenih sati za svaku osobu na karnetu po danima na mesečnom nivou
 • Vizuelni prikaz u mesečnoj tabeli subota, nedelja, verskih, državnih, bolovanja i ostalih aktivnosti zaposlenog. Takođe, automatsko beleženje u ovakvim situacijama radnih sati osoba u koloni prekovremeno.
 • Izvoz karneta na mesečnom nivou u pdf, excel ili nekom drugom formatu
 • Filtracija osoba sa nepotvrđenim danima na mesečnom nivou
 • Vizuelno isticanje u tabeli karneta radnog ugovora osoba koje su na karnetu
 • Vizuelno isticanje u tabeli karneta osoba koje su angažovane od strane podizvođača
 • Lekarski pregled evidencija