O nama

Laka i brza evidencija radnog vremena –Karnet je sistem koji služi za evidenciju radnog vremena.

Karaktereristika karnet rešenja: jednostavan, pouzdan i povoljan, prilagođen svim korisnicima na terenu gde nije moguće elektronski koristiti terminale.

Jednostavno rešenje prilagođeno svim korisnicima na terenu.

Zaposleni su najvažniji resurs svake kompanije, a od efektivnosti i produktivnosti njihovog rada zavisi dalji rast kompanije.

Da biste obezbedili održivi razvoj poslovanja važno je da pratite i merite učinak vaših zaposlenih posredno kroz evidenciju radnog vremena na svim lokacijama u svakom trenutku. 

Zamenite evidenciju Dnevnik rada, jednostavnim rešenjem- aplikacijom karnet, uštedite svakodnevno ručno sabiranje automatizovanim rešenjem karnet.

Karnet rešenje je usklađeno sa svim pravilnicima o vođenju evidencija i zakonu o radu.


PREDNOSTI KONTROLE RADNOG VREMENA – KARNET

Centralizovana kontrola radnog vremena na više lokacija istovremeno
Kontrola radnog vremena svakog zaposlenog pojedinačno
Evidencija smenskog i prekovremenog rada
Obaveštenja o promeni rasporeda i drugih parametara
Generisanje posebno prilagođenih izveštaja
Precizne informacije za računanje zarade i upravljanje ljudskim resursima
Višeslojne uštede