Najčešća pitanja

  • Zašto našoj kompanije treba rešenje za evidenciju radnog vremena karnet?

Jednostavna evidencija radnog vremena pomaže kompanijama na više načina:

a.) Precizno praćenje radnih sati zaposlenih (dolasci, odlasci, prekovremeni rad, izostanci)

b.) Automatski izvoz izveštaja za zarade

c.) jasni podaci o prisutnostima

  • U potrazi smo sa evidencijom radnog vremena koja će nam omogućiti i obračun zarada.
  • Da li je aplikacija karnet pravo rešenje?

Karnet nudi širok dijapazon unapred pripremljenih izveštaja. Svaki izveštaj sadrži podatke o prisutnostima na radnom mestu, prekovremenom radu, bolovanju, godišnjim odmorima i sl.

Aplikacija karnet može podatke o mesečnim evidencijama za platu prilagoditi svakom računovodstvenom programu, putem posebne CSV datoteke.

  • Da li karnet obuhvata praćenje odsustva, uvid u prekovremeni rad i službene izlaske?

Da, sve ove funkcije su uključene u aplikaciji karnet.

  • Da li karnet omogućava kreiranje različitog radnog vremene?

Da, to je moguće. Mogu se postaviti različite smene, kao na primer u proizvodnji: prepodnevna, popodnevna, noćna smena, rad vikendom.

  • Da li šefovi u aplikaciji mogu da vide sve podatke o zaposlenima? Da li je moguće ograničiti uvid u podatke?

U svakoj kompaniji se može definisati posebna hijerarhija pristupa podacima. Na primer, neki šefovi mogu da pristupe samo podacima o zaposlenima u svom timu, dok pristup svim podacima imaju samo administratori.

  • Šta možemo da očekujemo nakon 6 meseci korišćenja?

– Olakšano planiranje rada i odsustva zaposlenih
– Tačan uvid u vreme rada zaposlenih
– Kadrovske službe imaju više vremena da se bave kadrovima
– Decentralizacija u vođenju karneta, bolja organizacija rada