Fond sati za 2022. godinu

Odaberi godinu
Dnevna satnica (h)
Mesec Broj radnih dana Fond radnih sati Blagdani i praznici Fond sati ukupno
Januar 21 168 2 184
Februar 20 160 2 176
Mart 23 184 0 184
April 21 168 2 184
Maj 22 176 2 192
Jun 22 176 0 176
Jul 21 168 0 168
Avgust 23 184 0 184
Septembar 22 176 0 176
Oktobar 21 168 0 168
Novembar 22 176 1 184
Decembar 22 176 0 176
UKUPNO 260 2080 9 2152
Broj radnih dana Fond radnih sati Blagdani i praznici Fond sati ukupno
Januar
Broj radnih dana
21
Fond radnih sati
168
Blagdani i praznici
2
Fond sati ukupno
184
Februar
Broj radnih dana
20
Fond radnih sati
160
Blagdani i praznici
2
Fond sati ukupno
176
Mart
Broj radnih dana
23
Fond radnih sati
184
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
184
April
Broj radnih dana
21
Fond radnih sati
168
Blagdani i praznici
2
Fond sati ukupno
184
Maj
Broj radnih dana
22
Fond radnih sati
176
Blagdani i praznici
2
Fond sati ukupno
192
Jun
Broj radnih dana
22
Fond radnih sati
176
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
176
Jul
Broj radnih dana
21
Fond radnih sati
168
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
168
Avgust
Broj radnih dana
23
Fond radnih sati
184
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
184
Septembar
Broj radnih dana
22
Fond radnih sati
176
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
176
Oktobar
Broj radnih dana
21
Fond radnih sati
168
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
168
Novembar
Broj radnih dana
22
Fond radnih sati
176
Blagdani i praznici
1
Fond sati ukupno
184
Decembar
Broj radnih dana
22
Fond radnih sati
176
Blagdani i praznici
0
Fond sati ukupno
176